Eigenschappen

 •  2-componenten duromeerhars
 •  Variable reactietijden van 1 tot 60 minuten
 •  Waterafstotend
 •  Beperkte opschuiming bij vermenging met water (hard schuim)
 •  Hoge druk- en treksterkte
 •  Gelijkwaardig aan bouwstofklasse B2 volgens DIN 4102, brandgedrag bij injectiematerialen
 •  Voldoet aan de beginselen van de DIBt, Beoordeling en uitwerking van bouwstoffen op de bodem en grondwater

Toepassingen

 •  Afdichten en verstevigen van gesteenten, bouwgrond en bouwwerken tegen drukkend water in bouwkuipen, in tunnel- en   speciaalbouw
 •  Stabiliseren van bouwgrond tegen verzakking
 •  Verhoging van de draagkracht van de bouwgrond onder vloerplaten en fundamenten
 •  Gecontroleerd liften d.m.v. injectie onder verzakte vloeren, vloerplaten en fundamenten
 •  Afdichten en versterken van holle ruimtes / gescheurde bouwwerken van beton of metselwerk
 •  Afdichting van starre voegen in betonbouwwerken
 •  REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123