Duurzaamheid bij MC

MC-Bauchemie was een van de eerste bedrijven in de bouwchemie die ongeveer drie decennia geleden een milieubeheersysteem invoerde. Met een hele reeks milieuprogramma's streven wij er sindsdien naar onze materiaal- en energie-efficiëntie voortdurend te verbeteren en onze uitstoot en afval te verminderen. Met talrijke onderzoeksprojecten en de marktintroductie van innovatieve producten en productsystemen hebben wij vooral in de recente geschiedenis herhaaldelijk aangetoond hoe duurzame oplossingen de weg van de theorie naar de praktijk kunnen vinden. Zo beschermen wij niet alleen het milieu, het klimaat en de hulpbronnen, maar dragen wij ook bij tot duurzame ontwikkeling.Een kans voor duurzame bedrijfsgroei

"Vandaag de standaard van morgen ontwikkelen" - dat is al vele decennia ons credo. Onze nieuwste innovaties, Earth Friendly Concrete (EFC) en de klimaatvriendelijke tegellijm Botagreen, bewijzen dat dit motto ook voor ons geldt als het gaat om duurzaamheid. Wij zien zuinig omgaan met hulpbronnen niet als last of lippendienst, maar als een kans voor duurzame bedrijfsgroei.

 

Nicolaus Müller, directeur van MC-Bauchemie

MC-medewerkers voor meer duurzaamheid

 • Michael Schilf

  "Duurzaamheid in de productie is zowel een plicht als een vrijbrief! In overeenstemming met de DIN ISO 14001- en EMAS-certificering hebben wij ons ertoe verplicht processen zoals de planning en het ontwerp van productielijnen efficiënt en duurzaam te maken. Dit omvat ook een verantwoord gebruik van hulpbronnen zoals elektriciteit, gas, water en grondstoffen. Wij recyclen bijvoorbeeld ook goederen om afval te verminderen. Wij zorgen voor dit alles door gerichte controle en cyclische audits van onze productielocaties."
  Michael Schilf, Hoofd Operations & Milieubeheer

 • Karsten Koppe

  "Duurzaamheid is voor ons een centraal thema - en het wordt steeds belangrijker. We onderzoeken innovaties op het gebied van 3D-betonprinten, cementvrije materialen, de activering van secundaire grondstoffen en ook het hergebruik van graaf- en sloopmaterialen. Deze onderwerpen zijn net zo belangrijk als het grondstoffen besparende gebruik van betonhulpstoffen in al onze recepturen."
  Dr. Karsten Koppe, Laboratorium Manager Minerale Bouwmaterialen

 • Carsten Striepecke

  "We maken al jaren gebruik van een wagenpark dat voldoet aan de huidige beste Euro VI-emissieklasse. Daarnaast werken we als team voortdurend aan een verdere vermindering van onze uitstoot, bijvoorbeeld door over te schakelen op vervoer per spoor of door de energiebalans van onze hoogbouwmagazijnen te verbeteren."
  Carsten Striepecke, Manager logistiek

Wat wij tot nu bereikt hebben

Milieu & klimaatbescherming

Milieu- en klimaatbescherming is altijd een hoge prioriteit geweest bij MC-Bauchemie. Ons doel is de kwaliteit van onze productie en producten voortdurend te verbeteren, evenals de milieuprestaties en de bescherming van veiligheid en gezondheid op het werk enerzijds en de rentabiliteit van onze bedrijvengroep anderzijds. Kwaliteits- en milieubeheer zijn stevig geïntegreerde systemen in ons bedrijf.

Wij waren een van de eerste chemische bedrijven in Duitsland die werden gecontroleerd en gecertificeerd volgens zowel de ISO 9001- als de ISO 14001-kwaliteitsbeheernormen. In dit verband verplichten wij ons al bijna 30 jaar vrijwillig om elk jaar deel te nemen aan een EMAS-eco-audit door een EMAS-milieucontroleur en de resultaten daarvan, met inbegrip van onze milieudoelstellingen, in een milieuverklaring te publiceren. Dankzij ons intern kwaliteits- en milieubeheer en regelmatige interne audits zijn wij in staat onze milieubeschermingsmaatregelen voortdurend te controleren en zo nodig aan te passen. Door plastic, papier, karton, hout en kraftpapierzakken terug te brengen in het recyclingproces, leveren wij ook een belangrijke bijdrage aan de milieu- en klimaatbescherming.

Milieudoelstellingen

 • Stroomverbruik reduceren

  In 2020 bedroeg het elektriciteitsverbruik 51,59 kWh per ton eindproduct. Deze waarde moet tegen eind 2023 met 10% zijn verminderd.

 • Innovatieve technologieën

  Op productniveau zullen wij tegen eind 2023 tot 10.000 ton CO2 per jaar besparen door het gebruik van innovatieve technologieën.

 • CO2 Vermijden

  Vermijden van CO2 Emissies in het productieproces van PCE's en door de uiteindelijke ombouw van de operaties in Bottrop van olie naar gas. Met deze maatregelen willen we de CO2 -uitstoot met maximaal 750 ton per jaar verminderen.

 • Afvalreductie

  De totale hoeveelheid afval (30 kg in 2020) en de hoeveelheid gevaarlijk afval (6 kg in 2020) per ton eindproduct met 10% verminderen tegen eind 2023.

Gecertificeerd conform ISO 14001

MC-Bauchemie neemt jaarlijks deel aan de audit volgens ISO 14001, de internationaal erkende norm voor milieubeheer. Na een grondige audit zijn we in 2021 opnieuw gecertificeerd. De internationale milieumanagementnorm definieert wereldwijd erkende eisen voor een milieumanagementsysteem en maakt deel uit van een familie van normen die talrijke andere normen over verschillende gebieden van milieubeheer omvat. ISO 14001 legt de nadruk op een "continu verbeteringsproces" als middel om de respectieve gedefinieerde doelstellingen met betrekking tot de milieuprestaties van een organisatie te bereiken. MC-Bauchemie was een van de eerste chemische bedrijven in Duitsland die zowel volgens de ISO 9001-norm voor kwaliteitsbeheer als volgens ISO 14001 werden gecontroleerd en gecertificeerd.

>> Milieuverklaring 2021

 

>> Naar ISO 14001 certificaat milieumanagement

Milieu- en klimaatbescherming door recycling

Door in 2021 plastic, papier, karton, hout en kraftpapierzakken terug te brengen in het recyclingproces, kon MC-Bauchemie in Duitsland een berekende 2.241 ton grondstoffen - dat wil zeggen primaire grondstoffen die aan de natuur worden onttrokken om bovengenoemde materialen te produceren - en meer dan 310 ton broeikasgassen besparen. Daarmee levert MC ook een belangrijke bijdrage aan de milieu- en klimaatbescherming.

Duurzaam bouwen & renoveren

Modern bouwen betekent duurzaam bouwen. In de afgelopen 20 jaar is dit onderwerp steeds belangrijker geworden in de planning en uitvoering van de bouw. Het gaat om het minimaliseren van het verbruik van energie en grondstoffen: van de winning van grondstoffen tot de bouw en afbraak. Als producent van bouwchemische producten draagt MC-Bauchemie ook haar steentje bij aan duurzaam bouwen. Wij hebben ons ten doel gesteld om met duurzame productsystemen de levensduur van een gebouw of deel van een gebouw te verlengen en daarbij het milieu te beschermen. Hetzij door speciale betonhulpstoffen, waarmee beton uit gerecycleerde materialen of zelfs cementvrij beton kan worden geproduceerd, hetzij door afdichtingsmiddelen, betonscheidingsmiddelen, spachtels en mortels, hetzij ook door speciale coatings voor oppervlaktebescherming.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)- Manieren en oplossingen voor duurzame planning

De DGNB werd opgericht in 2007 en is nu Europa's grootste netwerk voor duurzaam bouwen met ongeveer 1200 aangesloten organisaties, waaronder MC-Bauchemie. Het doel van de vereniging is om duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector te bevorderen en te verankeren in het bewustzijn van het grote publiek. Met het DGNB-certificeringssysteem heeft de onafhankelijke non-profitorganisatie een plannings- en optimalisatietool ontwikkeld voor de beoordeling van duurzame gebouwen, interieurs en wijken, die helpt om de werkelijke duurzaamheid van bouwprojecten te vergroten. Wat alle leden van de DGNB gemeen hebben, is hun belangstelling en bereidheid om zich actief in te zetten voor meer duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector.

 

De levenscyclusanalyse van bouwmaterialen

Welk effect heeft een bepaald bouwmateriaal op het milieu? Deze en andere vragen over de levenscyclusanalyse van bouwmaterialen worden steeds belangrijker, zowel bij het publiek als in de bouwsector. Antwoorden op dergelijke vragen zijn te vinden in de conformiteitsverklaringen van MC-Bauchemie met een Model Milieuproductverklaring of kortweg EPD. MC-Bauchemie zet zich namelijk in voor een duurzame ontwikkeling die het milieu beschermt en hulpbronnen spaart. Hieronder vallen ook duurzame productsystemen die niet alleen het milieu beschermen en hulpbronnen sparen, maar ook de levensduur van een gebouw of een deel van een gebouw verlengen.

Milieu- en gebruiksvriendelijke bouwmaterialen

MC-Bauchemie produceert milieuvriendelijke en grondstofbesparende bouwproducten om de milieubalans te verbeteren: van speciale hulpstoffen waarmee cementvrij beton kan worden geproduceerd, tot afdichtingsmiddelen, betonscheidingsmiddelen, spachtels en mortels, en coatings voor oppervlaktebescherming. Zij dragen aanzienlijk bij tot een betere duurzaamheidsbalans van een gebouw door een vermindering van milieuschadelijke emissies, een hogere duurzaamheid, lagere inspectie- en onderhoudskosten of zelfs een verminderde reinigingsinspanning.

Duurzame producten

 • Ortolan Bio 780

  Met Ortolan betonontkistingsmiddelen van MC kunnen bekistingen soepel en zonder resten achter te laten uit het beton worden verwijderd om een onberispelijk betonoppervlak te verkrijgen. Ortolan Bio 780 voldoet aan de hoogste milieunormen en de bijbehorende DGNB-criteria.

 • Mycoflex 488 MS

  De blijvend flexibele MS-polymeerkit Mycoflex 488 MS van MC is oplosmiddelvrij en dus vrijwel reukloos. Het draagt het GEV-keurmerk Emicode EC1plus, dat aangeeft dat de MS-polymeerkit een lage VOS- en SVOC-emissie heeft.

 • MC-Fastkick

  De uithardingsversneller MC-FastKick verhoogt de beginsterkte van het beton en verbetert de vloeibaarheid. Bijgevolg kan de hoeveelheid gebruikte plastificeerder en/of het watergehalte worden verminderd, wat leidt tot een daling van de water-cementverhouding en een besparing van het gebruikte cement. Dit helpt de kosten te drukken en het milieu te beschermen.

 • MC-Cleaner eco

  Naast een zeer goede reiniging van gereedschap en apparatuur biedt de reiniger MC-Cleaner eco een gebruiksvriendelijke toepassing en een milieuvriendelijke milieubalans. Schadelijke dampen worden tot een minimum beperkt en voor de productie van de reiniger worden hoofdzakelijk duurzame grondstoffen gebruikt.

 • MC-DUR 111 eco

  De watergedispergeerde epoxyharsverzegeling MC-DUR 111 eco is geschikt voor minerale ondergronden en industriële oppervlakken die worden blootgesteld aan lichte tot middelzware mechanische belastingen. MC-DUR 111 eco voldoet aan de criteria van het Duitse AgBB 2018 gezondheidsbeoordelingssysteem voor interieurs en is geclassificeerd onder GISCODE: RE05.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123