Uitdagingen en oplossingen

Drinkwater is ons belangrijkste levensmiddel en heeft een hoogwaardige bescherming nodig. In de drinkwaterverdeling, van de winning tot aan de reiniging en zuivering, loopt dit door vele bouwwerken. Vooral de opslag in drinkwaterreservoirs is daarbij bijzonder belangrijk.

 

Drinkwater kan het onbeschermde beton van drinkwaterreservoirs beschadigen. Zelfs hoogvaste betonsoorten kunnen door belasting met drinkwater met bijv. een gering mineralengehalte of door schurende krachten op lange termijn worden aangetast. Daarnaast ontstaan er in drinkwaterleidingen telkens opnieuw lekkages die soms tot grote verliezen kunnen leiden. MC ondersteunt u bij de renovatie van drinkwaterreservoirs en leidingen met deskundig, persoonlijk advies en een uitgebreid productassortiment.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123