Uitdagingen & toepassingen

Vroegtijdig bereiken van bedekkingsrijpheid

Bij iedere ingebouwde dekvloer komt de vraag op naar de bedekkingsrijpheid die conform de Duitse norm 18560 bij een CM-restvochtigheid van minder dan 2% en bij verwarmde dekvloeren zelfs bij minder dan 1,8% is bereikt. Bij normale dekvloeren en slechte omgevingsomstandigheden kan dat ook wel eens weken of zelfs maanden duren. Tijd is echter geld! Met de producten van ons dekvloersysteem kunt u vroegtijdig een bedekkingsrijpe vloer bereiken. Hoe? De dekvloer droogt vanwege twee beïnvloedende factoren. Enerzijds door de zogenoemde hydratatie, waarbij het water door de reactie met cement chemisch wordt gebonden, en anderzijds door verdamping van overtollig water dat nodig is voor het realiseren van de verwerkingsconsistentie. Met behulp van Powerscreed wordt de hydratatie actief versneld en wordt tegelijkertijd de hoeveelheid overtollig water verminderd. Zo wordt ook de water-cementverhouding positief beïnvloed, wat tot een verhoogde beginsterkte en eindstevigheid leidt.

Minimaliseren van door de omgeving veroorzaakt achterwaarts inwerkend vocht

Ook niet-gedroogde muren en vloeren, hoge luchtvochtigheid, dauwpuntomslag, ontbrekende afdichtingen van bodem, pleister- en verfwerkzaamheden kunnen leiden tot vochtuitwisseling met de dekvloer. Reeds gedroogde dekvloeren nemen de vochtigheid dan weer op. En dit leidt ertoe dat de gewenste restvochtigheid pas later of zelfs helemaal niet wordt bereikt. Dit kan worden vermeden met de bescherming tegen achterwaart inwerkend vocht, Easyscreed RS. Het vloeibare additief verbetert de verwerking en minimaliseert het door de omgeving veroorzaakte achterwaarts inwerkend vocht van cementdekvloeren tijdens de droging. Deze kan gemakkelijk en rendabel worden gedoseerd en kan naar keuze alleen als verwerkingshulpmiddel of ook in combinatie met andere hulpstoffen voor dekvloeren van MC worden gebruikt. De zogenaamde nuldekvloer, dus een dekvloer zonder hulpstof, kan bijvoorbeeld door toevoeging van Easyscreed RS beter en gemakkelijker worden verwerkt en profiteert tegelijkertijd van extra bescherming tegen achterwaarts inwerkend vocht.

Snel, krachtgesloten sluiten van scheuren

Zelfs bij het correct aanleggen van een dekvloer kunnen er soms scheuren ontstaan dicht aan het oppervlak of zelfs over de hele doorsnede. Indien deze scheuren niet worden verholpen, kunnen deze op een later tijdstip leiden tot ernstige schade. MC-Bouwchemie beschikt over een groot assortiment productsystemen, waarmee scheuren in dekvloeren krachtgesloten en duurzaam kunnen worden gesloten. Zo kunt u bijvoorbeeld met het tweecomponenten reactiehars MC-Estrifan RIS-SL snel, schoon en veilig zowel scheuren renoveren als voegen sluiten. En dat met een eenvoudige applicatietechniek: stam- en verhardercomponenten worden gemengd in de fles en vervolgens in de scheuren of voegen gegoten.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123