Bouwwerken duurzaam repareren en beschermen

Ongeacht of het gaat om betonreparatie, oppervlaktebescherming, injecties of voegafdichtingen, bieden wij planners, architecten, opdrachtgevers en autoriteiten innovatieve productsystemen en een unieke service aan.

Stabiliteit, bestendigheid en houdbaarheid veiligstellen

De bouw en reparatie van bruggen, tunnels, parkeergarages, luchthavens, havencomplexen of rioolwatersystemen zijn meestal vrij ingewikkeld. Dergelijke projecten zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een land en staan vaak ook onder een aanzienlijke publieke druk. Zelfs kleine fouten kunnen kostbare gevolgen hebben, reputaties beschadigen en in het extreme geval zelfs mensenlevens in gevaar brengen. Des te belangrijker is het om de stabiliteit, bestendigheid en houdbaarheid van deze bouwwerken langdurig veilig te stellen.

Individuele oplossingen voor de industrie

Hetzelfde geldt voor de industrie. Zo veelzijdig en individueel als de specificaties zijn van industriële ondernemingen, zijn ook onze oplossingen, zoals voor chemisch en mechanisch zeer bestendige industriële vloeren conform de WHG (Wasserhaushaltsgesetz, Wet op de waterhuishouding) voor de chemische industrie, of geleidende vloersystemen voor de elektronica-industrie en uiterst dichte oppervlaktencoatings, of beschermings- en reparatiesystemen voor afscheiders of waterzuiveringsinstallaties. Een goed product alleen is echter niet voldoende om het succes van een maatregel te verzekeren. Net zo belangrijk is een professionele verwerking. Daarom trainen wij verwerkers regelmatig voor de juiste omgang met onze productsystemen. Bovendien ondersteunen onze ervaren medewerkers, planners, architecten en opdrachtgevers al in de planningsfase en staan ze ook op locatie bij de implementatie van hun bouw- en reparatieprojecten vakkundig terzijde.

Expertise

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123