Uitdagingen & toepassingen

Efficiënt renoveren van beschadigde schachten en rioleringen

Rioolwaterconstructies worden permanent blootgesteld aan biologische, chemische evenals mechanische belastingen en vertonen dientengevolge al na een korte gebruiksduur duidelijke slijtageverschijnselen. Deze kunnen onder meer de volledige constructie en bij lekkage of functie-uitval ook het milieu in gevaar brengen. In plaats van een dure, complete vernieuwing vormt het coaten van beschadigde schachten en rioleringen met een eersteklas, mineraalhoudende mortel een efficiënt en rendabel alternatief. Met ombran MHP-SP 3000 biedt MC u een nieuwe generatie mineraalhoudende coatings die op schacht- of rioleringswanden kan worden aangebracht en zeer bestendig is tegen chemische en mechanische belasting. Met de classificatie B2/XWW4 voldoet deze aan de hoogst mogelijke vereisten voor coatingmortel en is ook bij uitstek geschikt voor geautomatiseerde applicatie met de MRT-truck van MC, die de materiaalvoordelen combineert met een optimale verwerking. Zo kunnen rioolwaterschachten eenvoudiger, sneller, veiliger en goedkoper worden gecoat – bij een verhoogde en reproduceerbare kwaliteit.

Veilige bescherming regen extreem zure belastingen

Met name in de industrie, maar ook in de publieke sector moeten rioolwaterconstructies de hoogste belastingen aankunnen. Cementgebonden bouwmaterialen lopen soms tegen de grenzen van hun prestatievermogen aan, wanneer ze in contact komen met zure stoffen en biogene zwavelzuren. Elementen worden zeer sterk beschadigd, wanneer de pH-waarde lager is dan 3,5 of sterk fluctueert. Tegen deze extreme aanvallen beschermt het coatingsysteem ombran CPS van MC-Bouwchemie uw rioolwaterconstructies en schachten. De hybride-siliciumtechnologie biedt u de hoogste chemische bestendigheid; zowel bij zure als basische pH-waarden. Door een trimerisatiereactie ontstaat een dichte, echter toch nog waterdampdoorlatende matrix die ondoordringbaar blijft voor schadelijke stoffen. Zo wordt osmoseschade ook bij achterwaarts doortrekkend vocht doeltreffend voorkomen.

Repareren van niet-begaanbare rioleringen met robottechniek

Scheuren, ontbrekende wandelementen alsmede ondichte buismoffen en aftakkingen vormen typische schadebeelden in niet-begaanbare gedeelten van de riolering. Een permanente renovatie van dergelijke schade is onontbeerlijk omwille van dichtheid, stabiliteit en, vooral, milieubescherming. Vanwege de gebrekkige toegankelijkheid is reparatie echter alleen mogelijk onder verzwaarde omstandigheden en is deze vrijwel niet haalbaar zonder de toepassing van complexe robottechnologie en daarop speciaal afgestemde renovatiematerialen. Het epoxyharssysteem Konudur Robopox 10 van MC-Bouwchemie vormt een betrouwbare en veelzijdige oplossing bij de door een robot ondersteunde, krachtgesloten reparatie van niet-begaanbare rioleringen en kan met talloze robotsystemen worden gebruikt. Deze hardt koud of warm uit – en zelfs onder water – en laat een voortreffelijke hechtverbinding, goede mechanische eigenschappen en een hoge bestendigheid tegen chemische producten zien. Konudur Robopox 10 is zowel bestemd voor de renovatie van defecte aftakkingen als voor de reparatie van scheuren, ontbrekende stukken en defecte moffen.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123