Eigenschappen

  • Cementgebonden
  • Eéncomponentig
  • Snel overwerkbaar
  • Getest en exter gecontroleerd conform ZTV-ING, TL/TP PCC BE en DAfStb-reparatie richtlijnen

voor de belastbaarheidsklassen M2/M3

  • Gecertificeerd volgens DIN EN 1504 deel 3

Toepassingen

  • Actieve corrosiebescherming voor wapeningsstaal in het kader van de betonreparatie
  • Hechtbrug voor zowel binnen - als buitenbereiken van nieuwbouw en bestaande bouwwerken
  • Toegelaten voor de toepassingsgebieden PCC I en PCC II conform ZTV-ING
  • Toegelaten voor de belastbaarheidsklassen M2/M3 
  • Gecertificeerd en geklasseerd conform DIN EN 1504 deel 7 voor het principe 11, procedure 11.1

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123