Eigenschappen

  • Cementgebonden
  • Eéncomponentig
  • Snel overwerkbaar
  • Getest en extern gecontroleerd conform ZTV-ING, TL/TP PCC BE en DAfStb-reparatie richtlijnen voor de belastbaarheidsklassen M2/M3
  • Gecertificeerd conform DIN EN 1504 deel 3

Toepassingen

  • Actieve corrosiebeschemring voor wapeningsstaal in het kader van de betonreparatie
  • Hechtbrug voor zowel binnen- als buitenbereiken van nieuwbouw en bestaande bouwwerken
  • Toegelaten voor de toepassingsgebieden PCC I en PCC II conform ZTV-ING 
  • Conform DAfStb-reparatie richtlijnen voor de belastbaarheidsklassen M2/M3 toegestaan
  • Gecertificeerd en ingedeeld conform DIN EN 1504 deel 7 voo rhet principe 11, procedure 11.1
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123