Eigenschappen

 • Twee-componenten polyurethaan-polymeer-combinatie
 • Waterig, transparant droogt mat op
 • UV-stabiel en weersbestendig
 • Beschermt bouwdelen tegen vorst- en vorst dooizoutbelastingen
 • Waterdampdiffusie-open en carbonatatieremmend
 • Verwerkbaar met rol en airless spuittechniek
 • Niet brandbaar, bouwstofklasse B-s1, d0 conform EN 13501-1 (systeemcontrole)
 • Testcertificaat volgens ZTV-ING, TL/TP AGS-Beton
 • Toegelaten conform DIN V 18026 als OS 2 systeem
 • Gecertificeerd conform DIN EN 1504 deel 2

Toepassingen

 • Preventieve betonbescherming voor vrij-liggende buitenoppervlakken
 • Oppervlaktebescherming voor niet begaanbare en berijdbare buitenterreinen
 • Permanent bescherminssysteem tegen kleurontsieringen
 • Toepasbaar op beton, pleisterwerk, gelakte metalen oppervlakken en veelsoortige oude verflagen
 • Op beton in combinatie met Emcephob WM en Emcephob HC toepasbaar
 • REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact periodiek, inhalatie periodiek, verwerking
 • Gecertificeerd conform DIN EN 1504 deel 2 principe 1, 2 en 8, procedures 1.3, 2.2 en 8.2

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123