Eigenschappen

  •  Dicht waterdoorbraken snel af
  •  Zet bij waterbelasting tijdens het uithardingsproces uit (zweleffect)
  •  Vrij van corrosiestimulerende stoffen
  •  Vormhoudend conform DIN 1164

Toepassingen

  •  Snel sluiten van lekkages en waterdoorbraken in beton-, metselwerk- en natuursteenconstructies
  •  Afdichting van buisdoorvoeren en buisaansluitingen
  •  Afdichting achteraf van beschadigde buismoffen en putringvoegen
  •  Afdichting van bouwdeelbinnenhoeken en bouwdeelovergangen
  •  REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: watercontact continu, inhalatie periodiek, verwerking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123