Eigenschappen

 •  Tricalciumaluminaatvrij bindmiddel (C3A-vrij), cementgebonden, één-component, kunststofverbeterd
 •  Waterdicht en vorstbestendig
 •  Zeer snel waterbelastbaar
 •  Mechanisch hoog belastbaar
 •  Bestand tegen zeer sterke sulfaat- en chloride aantasting
 •  Als beschermingssysteem in het gemeentelijke rioleringssysteem geschikt tot pH ≥ 3,5
 •  Algemene goedkeuring bouwtoezicht

Toepassingen

 •  Beschermen van inspectieputten en riolen van beton en metselwerk
 •  Reprofilering van schade's en gebreken in putten en riolen
 •  Reprofilering en bescherming van bodems in putten en riolen
 •  Vervaardigen van (hol) kimmen
 •  REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Inhalatie periodiek, verwerking, watercontact continue

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123