Eigenschappen

  •  Beschermingssysteem, verwerkbaar met de hand en verspuitbaar
  •  Hoge mechanische en chemische belastbaarheid in uitgeharde toestand
  •  Waterdampdiffusie open
  •  Bestand tegen biogene zwavelzuurcorrosie
  •  Goede hechting op minerale ondergronden (b.v. beton)
  •  Algemene goedkeuring bouwtoezicht

Toepassingen

  •  Rioolwaterbouwwerken met een belasting door biogene zwavelzuurcorrosie
  •  Pompschachten voor de afvalwaterafvoer met een belasting door biogene zwavelzuurcorrosie
  •  Niet geschikt voor het beschermen van aan het weer blootgestelde oppervlakken
  •  REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Inhalatie periodiek, verwerking, watercontact continue
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123