Eigenschappen

  •  Laagviscoos duromeerhars op polyurethaanbasis
  •  Verwerking met de MC-Fastpack Power-Tool
  •  Zeer korte verwerkingstijd
  •  Taaielastisch vast in uitgereageerde toestand
  •  Beperkte opschuiming bij vermenging met water
  •  Voldoet aan de KTW-Proefgroep D1 en D2 en voldoet aan de eisen van het DIBt-Merkblad „Beoordeling en uitwerking van bouwstoffen op de bodem en   grondwater“ (stand 11/2000)

Toepassingen

  •  Afdichten en verstevigen van puin en holle ruimten in diverse gesteenten
  •  Afdichten van damwanden en diepwanden o.a. in grondwaterbereik
  •  Afdichtende injectie van lekkages in drinkwaterconstructies, doorvoeren etc.
  •  REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123