Eigenschappen

 •  Laagviscose duromeerhars op polyurethaanbasis
 •  Lange reactietijd
 •  Hoge druk- en treksterkte
 •  Beperkte opschuiming bij vermenging met water
 •  Voldoet aan de UBA - Richtlijn voor reparatiesystemen in contact met drinkwater
 •  Voldoet aan de eisen van het DIBt-Merkblad „Beoordeling en uitwerking van bouwstoffen op de bodem en grondwater“ (Stand 11/2000)

Toepassingen

 •  Constructief afdichtend vullen van scheuren, voegen en holle ruimten in hoog-, laag-, en constructiebouw onder droge,   watervoerende en drukwatervoerende   omstandigheden
 •  Afdichten en verstevigen van kieren en holle ruimten in diverse gesteenten en soortgelijke gebieden
 •  Afdichten van damwanden en diepwanden o.a. in grondwaterbereik
 •  Afdichtende injectie van lekkages in drinkwaterconstructies, doorvoeren etc.
 •  REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123