Eigenschappen

 •  Injectiehars met reactief polymeer en een zeer lage viscositeit
 •  Geringe oppervlaktespanning, hoge elasticiteit, hoge waterdichtheid
 •  Zeer goed te injecteren, variabel instelbare reactiviteit
 •  Gestuurd poriënbeeld bij beperkte toename van volume
 •  Voldoet aan UBA-richtlijn voor afdichtingen in contact met drinkwater
 •  Prestatieconformiteit voor injectie volgens EN 1504-5: CE U(D2) W(1) (1/2/3/4) (5/40) en DIN V 18028
 •  Algemeen bouwkundige goedkeuring van het DIBT (Duits Bouwtechnisch Instituut) voor de injectie van staalbeton met   chemische belasting
 •  Algemeen bouwkundige goedkeuring van het DIBT voor de injectie in de bodem en het grondwater
 •  REACH-beoordeelde blootstellingsscenario’s: langdurig contact met water (scheuren), periodieke inademing, verwerking

Toepassingen

 •  Elastisch afdichtend vullen van scheuren, voegen en holle ruimten in bouwtechnische werken, grond-, weg- en   waterbouwkundige werken en civieltechnische   werken onder droge, watervoerende en drukwatervoerende   omstandigheden
 •  Injectiewerkzaamheden volgens EN 1504-5, compressie van injectieslangen
 •  Horizontale of verticale barrière achteraf tegen opstijgend vocht in metselwerk
 •  Afdichting van buis- en binnenvoeringaansluitingen bij schachtconstructies van afvalwatertechnische infrastructuur,   afdichting van drinkwaterreservoirs
 •  Afdichtende injectie van lekkages in schachtringvoegen, buisdoorvoeren en mofverbindingen

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123