Eigenschappen

  •  Krachtige, luchtdrukaangedreven hogedrukpomp
  •  Compacte constructie, verrijdbaar
  •  Compleet met hogedrukslangen en mengkop
  •  Efficiënte roostermengtechniek, optioneel te verwijderen voor hoog viskeus injectiemateriaa

Toepassingen

  •  Doseren, mengen en injecteren van reactieharsen met een bijna gelijke viscositeit van de afzonderlijke componenten
  •  Gecombineerde voorinjectie van waterstoppend elastomeerschuim over de 1K-pomp en hoofdinjectie via de 2K-pomp zonder omslachtige materiaalwissel
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123