Eigenschappen

 • Gebruiksklare, waterige polymeerdispersie
 • Tijdelijke bescherming tegen verdamping van het beton tijdens de wachttijd
 • Verbetert de egalisatie-eigenschappen van het beton
 • Maakt een optimaal hydratatieverloop mogelijk in de betonlaag bij het oppervlak
 • Vermindert scheurvorming op vrije oppervlakken als gevolg van vroegtijdige degeneratie conform DIN EN 13670/DIN 1045-3
 • Verhoogt de trekvastheid van het oppervlak (verbetering van oppervlaktekwaliteit)
 • Verhoogt het watervasthoudend vermogen van het beton
 • Oplosmiddelvrij
 • Kan worden opgespoten

Toepassingen

 • Tijdelijke bescherming tegen verdamping voor tussentijds nabehandelen van het beton tijdens de   wachttijd voor beton voor industriële vloeren
 • Ondersteuning van egalisatie voor beton voor industriële vloeren
 • Voor het produceren van industriële vloeren met instrooiing van harde stoffen, bijv. MC-Top B
 • Voor het aanbrengen op vers tot matvochtig beton

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123