Eigenschappen

 •  Intensieve verspreiding van de cementlijm
 •  Vermindering van de inwendige wrijvingskrachten in het beton
 •  Beperkte inspanning bij het injecteren, verdelen en verdichten van het beton
 •  Vermindering van de aanstijvingsfactor
 •  Lang aanhoudende vloeibaar makende werking
 •  Vertragende werking
 •  Goede homogeniteit van het beton door de chemisch-fysische werking
 •  Kosteneffectieve toevoeghoeveelheden
 •  Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen

Toepassingen

 •  Transport- en bouwwerfbeton
 •  Geschikt voor gewapend en voorgespannen beton
 •  Geschikt voor ongewapend beton

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123