Eigenschappen

 •  Gecontroleerde verkorting van de uithardingstijd van beton en mortel
 •  Voldoet aan alle eisen volgens EN 934-2
 •  Geschikt voor gewapend beton
 •  Voldoet aan de Nen norm 206 EN + Nen 8005: 2017 NL
 •  Chloridevrij
 •  Vloeibaar
 •  Vervloeiend effect/waterbesparend

Toepassingen

 •  Prefab-industrie
 •  Ter verhoging van de beginsterkte
 •  Ter verkorting van de doorlooptijden
 •  Hoge beginsterktes bij transportbeton
 •  Maatregelen voor de winterperiode

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123