Eigenschappen

  • Gebruiksklaar - slchts met ater vermengen
  • Verhardt ca. 60-120 seconden na watertoevoeging-  dicht waterlekkages onmiddellijk en blijvend af
  • Zet bij waterbelasting tijdens het uithardingsproces uit (zweleffect)
  • Chloridevrij
  • Volumevast volgens DIN 1164

Toepassingen

  • Voor het snel afsluiten van openingen en waterlekkages in betonnen-, gemetselde- en natuursteenconstructies
  • Voor het afdichten van kabel- en buisdoorgangen
  • Afdichten van beschadigde verbindingsmoffen en schachtringvoegen
  • Herstellen van drukwaterbelaste wand-vloeraansluitingen
  • Afdichten van slibwanden

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123