Eigenschappen

 • Laagviscose hydrostructuurhars op acrylaatbasis met een korte, instelbare reactietijd
 • Zacht-elastisch en zwellend bij watercontact
 • Waterondoorlaatbaar
 • Bestand tegen vorst-dooi wisselingen
 • Goede hechting aan droge en vochtige substraten
 • Voldoet aan de UBA-Richtlijn voor reparatiesystemen in contact met drinkwater
 • Algemene bouwgoedkeuring voor de injectie in bodem en grondwater (sluierinjectie)

Toepassingen

 • Afdichtende injectie van metselwerk en beton met continue watercontact tegen capillair vocht
 • Het achteraf aanbrengen van een horizontale of verticale barriere tegen binnendringend vocht in metselwerk
 • Het achteraf afdichten van bouwelementen onder het maaiveld door volvlakkige bodeminjectie
 • Consolidatie van niet-cohesieve bouwgrond met lage doordringbaarheid
 • REACH-beoordeelde blootstellingsscenario' s: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123