Eigenschappen

  • Cementgebonden
  • Twee componenten
  • Snel overwerkbaar
  • Gecontroleerd en externe gecontroleerd conform ZTV-ING, TL/TP SPCC en DAfStb-reparatie richtlijnen voor de belastingsklasse M2 / M3
  • In het systeem met Nafufill GTS, Nafufill GTS-HS en Nafufill KM 250 toegestaan

Toepassingen

  • Actieve corrosiebeschermende primer voor wapeningsstaven
  • Voor het toepassingsgebied SPCC conform ZTV-ING toegelaten
  • Toegelaten voor de belastingsklasse M2 / M3 
  • Gecertificeerd en geklasseerd volgens EN 1504 deel 7 voror het principe 11; procedure 11.1
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123