Reactieve afdichtingen van MC krijgen een ETA-beoordeling

07.08.2018

De twee bitumenvrije afdichtingen voor bouwconstructies Expert Proof eco en Expert Proof one van MC-Bouwchemie hebben als eerste reactieve afdichtingen ooit een Europese technische beoordeling (ETA – European Technical Assessment) gekregen van de Europese organisatie voor technische beoordelingen (EOTA – European Organisation for Technical Assessment). Dit geeft opdrachtgevers, ontwikkelaars en uitvoerders zekerheid bij de planning en uitvoering van afdichtingswerkzaamheden.
De beoordelingen van de ETA zijn gebaseerd op tests, onderzoeken en technische expertises door instanties die door de EU-lidstaten zijn bepaald en door de EOTA zijn erkend. Een beoordeling omvat alle belangrijke productkenmerken van een bouwproduct die van betekenis zijn voor het voldoen aan de Europese bouwvoorschriften. De ETA-beoordelingen bieden MC-Bouwchemie de mogelijkheid een CE-markering voor beide producten te voeren en bieden daarnaast vrije toegang tot de Europese markt respectievelijk de verdragsluitende staten ervan. Ze geven eveneens zekerheid bij de planning en uitvoering aan opdrachtgevers, ontwikkelaars en uitvoerders uit met name de landen waar er geen duidelijke nationale wet- en regelgeving is over de eisen die aan de afdichting van een bouwconstructie worden gesteld.

 

De reactieve afdichtingen

Expert Proof eco en Expert Proof one

Expert Proof eco is een reactieve afdichting van MC op basis van twee componenten en polymeren. De afdichting vormt als het ware een huid over de af te dichten bouwconstructie. Dit gebeurt snel en betrouwbaar en tegen geringe kosten. De afdichting voor bouwconstructies bevat geen bitumen of oplosmiddelen en droogt snel en betrouwbaar. Verder is ook te zien dat droging heeft plaatsgevonden, doordat de grijze kleur donkerder wordt als het product helemaal droog is. Expert Proof one is de variant met slechts één component uit het assortiment Expert Proof. Deze reactieve afdichting is eveneens bitumen- en oplosmiddelvrij en werkt op een soortgelijke manier als Expert Proof eco. In tegenstelling tot de andere variant met twee componenten, is het product al gebruiksklaar en hoeft er niet meer te worden gemengd op de bouwlocatie voorafgaand aan het opbrengen. De twee reactieve afdichtingen bereiken, in vergelijking met producten op basis van bitumen of andere bitumenvrije producten met minder materiaal en een dunnere laag, een hogere dichtheid. Ze beschikken over een zeer goede hechting op verschillende ondergronden en zijn veelzijdig toepasbaar: zowel als afdichting van verticale, horizontale als gebogen oppervlakken zoals kelders, bodemplaten en funderingen, maar ook voor de renovatie van oude afdichtingen van bouwconstructies. De twee producten zijn zeer elastisch en scheuroverbruggend, bestand tegen UV-straling en vorstbestendig, al na enkele uren regenvast en na 24 uur volledig droog en mechanisch belastbaar.

 

Toepassingsgebieden

Expert Proof eco en Expert Proof one kunnen in de volgende gevallen worden toegepast:

  • als horizontale afdichting van bouwconstructies onder muren,
  • als afdichting van gebieden met spatwater,
  • bij een vochtige bodem en niet opstuwend kwelwater in constructies die contact hebben met de grond,
  • bij een matige blootstelling aan water als afdichting van constructies die contact hebben met de grond tot aan drie meter onder het grondoppervlak,
  • bij drukkend water als afdichting van constructies die contact hebben met de grond tot aan acht meter onder het grondoppervlak en
  • als afdichting van voegen van prefab beton

Voor de betreffende toepassingen moeten echter verschillende laagdiktes worden opgebracht.

 

Over ETA

De ETA is een algemeen erkend keurmerk voor de technische bruikbaarheid van een bouwproduct zoals bedoeld in de bouwproductenverordening in de EU-lidstaten. De ETA is alleen bestemd voor bouwproducten die niet vallen onder het toepassingsgebied van een geharmoniseerde Europese norm van de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011. De ETA’s voor Expert Proof eco en Expert Proof one werden gezamenlijk met de technische keuringsinstantie Kiwa Nederland B.V. in samenwerking met de Duitse Kiwa GmbH opgesteld.

Expert Proof one (zie foto) heeft net als Expert Proof eco een ETA-beoordeling gekregen.
Expert Proof one (zie foto) heeft net als Expert Proof eco een ETA-beoordeling gekregen.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123