Nieuw type 1 drinkwatermortel voor de reparatie van drinkwatertanks.

23.08.2022

MC-Bauchemie heeft nu de nieuwe type 1 drinkwatermortel MC-RIM PW 111 toegevoegd aan de productgamma van haar MC-RIM PW familie voor de reparatie van drinkwatertanks. Hij voldoet aan de strenge eisen van de DVGW en presteert zelfs beter dan vereist.

Applicatie volgens de natte spuitmethode: De nieuwe drinkwatermortel type 1 MC-RIM PW 111 kan met de hand of met de natspuitmethode worden aangebracht.
Applicatie volgens de natte spuitmethode: De nieuwe drinkwatermortel type 1 MC-RIM PW 111 kan met de hand of met de natspuitmethode worden aangebracht.
© MC-Bauchemie 2024

Drinkwater is het belangrijkste levensmiddel en is aan zeer strikte controle onderworpen. Tegen deze achtergrond zijn ook de eisen van de DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. - Duitse technische en wetenschappelijke vereniging voor gas en water) met betrekking tot de technische eigenschappen en de hygiënische veiligheid van bouwproducten voor de reparatie van drinkwaterreservoirs zeer hoog. Dit geldt met name voor de bekleding van binnenoppervlakken van drinkwatertanks en bij direct contact met drinkwater. Uit hygiënisch oogpunt stelt de classificatie type 1 van minerale coatings de hoogste eisen, aangezien zij alle additieven en kunststofhoudende additieven uitsluit. MC-RIM PW 111 voldoet aan deze eisen: De zuiver minerale mortel is getest en gecertificeerd als coating type 1 volgens DVGW-code W 347 en W 300-5 (A). Het is ontworpen voor het bekleden van steunen, wand- en plafondoppervlakken in drinkwatertanks, drinkwaterzuiveringsinstallaties en voor betonnen onderdelen in drinkwaterbeschermingsgebieden en kan met de hand of door nat spuiten worden aangebracht.

Nieuwe drinkwatermortel type 1 van MC overtreft eisen

MC-RIM PW 111 is ondoordringbaar voor water en chloride en voldoet niet alleen aan de strenge eisen van de DVGW, maar presteert ook veel beter. Ondanks de strenge beperkingen mbt de samenstelling heeft de nieuwe drinkwatermortel type 1 al na 28 dagen een uitstekende totale porositeit van ca. 7,4 %, terwijl de door de DVGW gestelde limiet 12 % bedraagt en uiterlijk bij een mortelleeftijd van 90 dagen moet worden bereikt. De lage porositeit en de hoge druksterkte resulteren in een hogere weerstand van de coating tegen hydrolyse. De dichte structuur in combinatie met een maximale korrelgrootte van slechts 1,2 mm maken een duurzamere bescherming van de binnenoppervlakken mogelijk in laagdiktes tot 15 mm, die in één bewerking kunnen worden aangebracht. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook geld.

 

MC-RIM PW 111 is eveneens geclassificeerd als R4 mortel volgens DIN EN 1504-3 en kan daarom worden gebruikt voor de reparatie van betonnen onderdelen in zowel statisch relevante als niet-statisch relevante gebieden.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123