Nieuw ontkistingsmiddel Ortolan Premium 766

12.07.2022

Met Ortolan Premium 766 heeft MC-Bauchemie een nieuw oplosmiddelvrij ontkistingsmiddel op de markt gebracht op basis van de nieuwste technologie en hernieuwbare grondstoffen. Het ontkistingsmiddel voldoet aan de hoge duurzaamheidseisen van de DGNB en LEED, behoeft geen etikettering en is milieuvriendelijk. Het maakt enerzijds residuvrij ontkisten en anderzijds hoogwaardig poriënarm beton en zichtbetonoppervlakken mogelijk.

Ortolan Premium 766 maakt enerzijds residuvrij ontkisten en anderzijds hoogwaardig poriënarm beton en zichtbetonoppervlakken mogelijk.
Ortolan Premium 766 maakt enerzijds residuvrij ontkisten en anderzijds hoogwaardig poriënarm beton en zichtbetonoppervlakken mogelijk.
© MC-Bauchemie 2024

Ortolan Premium 766 is robuust en grotendeels weerbestendig en speciaal ontwikkeld voor gebruik op bouwplaatsen. Na het aanbrengen van het ontkistingsmiddel kan het betonneren ook op een later tijdstip plaatsvinden, ook na enkele uren of één à twee dagen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vervaardiging van wanden. Hier wordt eerst de bekisting geolied en aan één zijde opgesteld en daarna vindt het wapeningswerk plaats. Nadat de tweede bekistingszijde is opgesteld en verankerd, begint het betonneren. Dit duurt meestal maximaal 24 uur. Snel afbreekbare, op emulsie gebaseerde betonscheidingsmiddelen bereiken hier hun grenzen. Met Ortolan Premium 766 kunnen onder deze omstandigheden echter ook wanden in zichtbetonkwaliteit worden geproduceerd.

Ontkistingsmiddel voldoet aan DGNB en LEED duurzaamheidseisen

Het gebruiksklare, reukarme en goed verspuitbare ontkistingsmiddel is zuinig in gebruik en voorkomt dat de houten bekisting opzwelt, kromtrekt en uitdroogt. Bovendien kan het ook worden toegepast op alle zuigende en niet zuigende bekistingen, b.v. B. gemaakt van hout, staal en kunststof gebruik. Tegelijkertijd voldoet Ortolan Premium 766 aan de hoge duurzaamheidseisen van de DGNB en LEED - kwaliteitsniveau 3 volgens de DGNB criteriamatrix ENV 1.2 "Risico's voor de lokale omgeving" en de criteria in de categorieën "Materialen & Hulpbronnen", " Indoor Environmental Quality" en "Regional Materials" volgens LEED.

 

Geen gevarensymbolen – ontkistingsmiddel hoeft niet te worden geëtiketteerd

Ortolan Premium 766 is labelvrij. Het ontkistingsmiddel is gebaseerd op moderne grondstoftechnologieën die beduidend beter zijn voor het milieu en de mens. “Of een olie of een combinatie van meerdere oliën wordt geclassificeerd als niet vereist of niet onderworpen aan etikettering, hangt af van de individuele ingrediënten in het recept en hun toxicologische eigenschappen. Voor de basisoliën in Ortolan Premium 766 geldt het volgende: Ze zijn hernieuwbaar en zijn niet individueel geclassificeerd volgens de CLP-verordening. Een krachtige en moderne formule die mens en milieu beschermt", legt Dr. Jana Schütten, productmanager voor ontkistingsmiddelen voor beton bij MC-Bauchemie: Met een afbraaksnelheid van 71% na 28 dagen is het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens OESO 301-F en VOS-vrij volgens IE-richtlijn 2010/75/EU, i. H. vrij van vluchtige organische stoffen.

Universeel ontkistingsmiddel voor de bouw, civiele techniek en prefabbouw

Voor de verwerker betekent de vrijheid van etikettering niet alleen een onschadelijke en veilige handhaving op de werkplek. Door de indeling van de waterbedreigingsklasse WGK 1 zijn er ook toepassingsmogelijkheden, niet alleen in de bouw, maar ook in de civiele techniek, prefabbouw en andere bouwprojecten met duurzaamheidseisen. Dit betekent dat Ortolan Premium 766 universeel inzetbaar is. 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123