Enorme prijsstijging grondstoffen leidt tot verdere prijsstijgingen

06.04.2022

Sinds het tekort aan grondstoffen in het voorjaar van 2021 en de daarmee gepaard gaande drastische prijsstijgingen voor veel grondstoffen die nodig zijn voor de productie van chemische bouwproducten, is de situatie er helaas niet beter op geworden. Integendeel: als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen en kosten van energie, brandstoffen, logistiek en grondstoffen opnieuw enorm gestegen. MC-Bauchemie ziet zich dus genoodzaakt haar prijzen per 1 mei 2022 opnieuw te verhogen.

 

 

In de afgelopen maanden, die gekenmerkt werden door een tekort aan grondstoffen en een sterke stijging van de prijzen, is MC-Bauchemie erin geslaagd haar leveringscapaciteit voor de gehele reeks producten veilig te stellen. Helaas is de marktsituatie, die sinds februari van vorig jaar verslechterd was, sindsdien niet verbeterd. De prijzen voor vele basisgrondstoffen, die bijzonder belangrijk zijn voor de chemische industrie maar ook voor andere verwerkende industrieën, hebben een recordhoogte bereikt en zijn de laatste maanden zelfs nog verder gestegen. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot verdere drastische prijsstijgingen voor olie, gas en elektriciteit en, als gevolg daarvan, voor brandstoffen, logistiek en grondstoffen, die ook een drastisch effect hebben op de bouwchemische industrie.

Onstabiele marktsituatie biedt geen planningszekerheid

De gehele marktsituatie is uiterst complex en onvoorspelbaar. Vooral de zeer energie-intensieve chemische industrie heeft te lijden onder de extreem gestegen energiekosten, die uiteindelijk gekoppeld zijn aan de prijs van gas en ruwe olie. De prijzen voor veel basisgrondstoffen, die in het kraakproces uit ruwe olie worden gewonnen, zijn in de afgelopen 12 maanden meer dan verdubbeld, sommige zijn zelfs verviervoudigd. Zo is de prijs van ethyleen, een basisgrondstof voor vele andere grondstoffen, alleen al in het eerste kwartaal van 2022 met nog eens 25 procent gestegen. Zowel de chemische industrie als de verwerkende industrie hebben hun prijzen dienovereenkomstig drastisch verhoogd, naast de gestegen prijzen voor logistiek en vrachtkosten. Terwijl prijsgaranties in normale tijden vaak een jaar geldig zijn, hebben prijsbeloften tegenwoordig geen lange houdbaarheidsduur meer. Deze zeer onstabiele tijden bieden helaas geen planningszekerheid.

 

MC-Bauchemie kondigt verdere prijsverhogingen aan
Helaas is het einde van deze uitzonderlijke situatie nog niet in zicht. Aangezien de hierboven beschreven kostenstijgingen geenszins kunnen worden gecompenseerd door de tot dusver doorgevoerde prijsverhogingen, ziet MC-Bauchemie zich genoodzaakt haar prijzen vanaf 1 mei 2022 opnieuw aan te passen met maximaal 15 procent - in uitzonderlijke gevallen zelfs meer - in de productcategorieën waarvoor de nieuwe prijsverhogingen gelden. De internationaal opererende fabrikant van bouwchemicaliën streeft er dus naar om economisch te blijven produceren, het merendeel van zijn producten te kunnen leveren en zijn klanten de gebruikelijke service te blijven bieden.

 

Vanwege de gestegen kosten voor transportverpakkingen en de drastisch gestegen vrachtkosten, zal MC vanaf 1 mei 2022 ook een logistieke toeslag van € 0,01 per kilogram heffen. Deze toeslag zal echter weer worden ingetrokken zodra de situatie tot rust is gekomen en weer is genormaliseerd.

 

In de komende dagen zullen de betreffende klanten via hun rayonmanager gedetailleerde informatie ontvangen welke producten het betreft.

 

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen en de kosten van energie, brandstoffen, logistiek en grondstoffen verder fors gestegen. MC-Bauchemie ziet zich daarom genoodzaakt haar prijzen per 1 mei 2022 eveneens te verhogen.
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen en de kosten van energie, brandstoffen, logistiek en grondstoffen verder fors gestegen. MC-Bauchemie ziet zich daarom genoodzaakt haar prijzen per 1 mei 2022 eveneens te verhogen.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123