Colofon

Deze website bevat informatie aangeboden door: 

MC-Bauchemie Belgium NV 

Gen. de Wittelaan 17 A
2800 Mechelen
Tel : + 32 (0) 15 20 14 62
Fax : + 32 (0) 15 20 15 61
info(at)mc-bauchemie.be

Rechtsvorm : NV
Statutaire vestigingsplaats: 45133 Essen
Handelsregister : HRM 76 928 - Mechelen
Btw-identificatienummer: BE 454.070.658

De bestuurders van de moedermaatschappij:

Josef Verhoven,
MC-Bauchemie Müller GmbH
Handelsregister-Nr. B 888 – Amtsgericht Essen
Geschäftsführer: Hilde Müller, Dr.-Ing. Claus-M. Müller, Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

E-mail: info(at)mc-bauchemie.de 

Contactpersoon voor vragen over de website: 
Saki M. Moysidis, Marketing & Communication
Tel.: +49 20 41 101-0
Fax: +49 20 41 101-688
E-mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de


Juridische disclaimer:
Wij hebben deze internetpagina's zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle informatie correct en volledig is.

De informatie die wij op onze internetpagina's aanbieden, kan uitsluitend worden opgevat als algemene informatie omtrent MC. De informatie vervangt geen professionele adviezen en dient ook niet ter advisering omtrent producten of als aanwijzingen over gebruik en toepassing van de producten van MC.

Ten aanzien van speciale vragen over onze producten en diensten verzoeken wij u via deze website contact met ons op te nemen, of u rechtstreeks aan een van onze servicecentra te wenden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken of schaden die rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.

De informatie op deze internetpagina's wordt voortdurend bijgewerkt en wordt zonder voorafgaande aankondiging aangepast. Ook hieraan kan geen aansprakelijkheid worden ontleend.


Bescherming persoonsgegevens:
Voor het downloaden van gegevens of het opvragen van informatie is het wenselijk dat u ons de persoonlijke gegevens verstrekt die op de website worden gevraagd. MC-Bauchemie slaat deze gegevens op om uw aanvraag te kunnen verwerken en u informatie over producten, service en gegevens te kunnen toesturen en u binnen het kader van ons werkgebied de best mogelijke service te kunnen bieden. MC-Bauchemie zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en ze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als dit absoluut nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren.

Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt echter uw IP-adres vooraf door Google afgekort in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres zal uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en ook daar worden afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen en om verdere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet aan de beheerder aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door de instelling van de software voor uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door de cookie wordt verzameld en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt door de browser plug-in die via de volgende link beschikbaar is te downloaden en te installeren.

U kunt ook toekomstige registratie van gegevens via Google Analytics afwijzen door een add-on ter deactivering via

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

voor uw browser te installeren.