fabricatie

nabehandelen

egaliseren
beschermen

afdichten

renovatie
beschermen

opbouwen
afdichtend

definitief afsluitend
MC BAUCHEMIE
 
 
Producten
Diensten
Onderneming
 

Welkom op de website van MC-Bauchemie Belgium!

Het omvangrijke productenaanbod en de hoge prestaties die wij u aanbieden zijn zo veelvoudig dat wij kunnen voldoen aan de hoogste eisen van de moderne bouwwereld. U vindt hier een beknopt overzicht van het hoogwaardige productenaanbod van MC in België; specifiek per doelgroep "oplossingen voor..." of naar applicatie via de begrippen "beton, bouwwerken, industrievloeren en injecties. Indien u onze producten en productsystemen reeds kent, kan u een keuze maken via product of begrip.

MC oplossingen voor...
MC biedt doordachte systeemoplossingen voor de meeste bedrijfstakken en het bedrijfsleven in het algemeen en ondersteunt u daadwerkelijk met raadgevingen bij de planning en de uitvoering van uw projecten.
verder
Veiligheidsbladen - Download
Hier kan u alle veiligheidsbladen met betrekking tot MC-producten opvragen.
verder
 
Uw contactpersoon bij MC
MC - Support
+32 (0)15 20 14 62
contacteer nu
MC-International
KIES EEN LAND
MC-Bauchemie
Engelse webpagina
Duitse webpagina
Poolse webpagina
 
 
 Contact  Print  Gegevens naar boven 
test