fabricatie

nabehandelen

egaliseren
beschermen

afdichten

renovatie
beschermen

opbouwen
afdichtend

definitief afsluitend
MC BAUCHEMIE
 
Home |
 
Producten
Diensten
Onderneming
 
Deze web pagina’s worden u aangeboden door:

MC-Bauchemie Belgium NV
Gen. De Wittelaan 9/6 B
2800 Mechelen
Telefoon: 015/20 14 62
Telefax:015/20 15 61

Rechtsvorm : NV
Sitz: 45133 Essen
Handelsregister : HRM 76 928 - Mechelen
TVA: BE 454.070.658

De bestuurders van de moedermaatschappij:

Josef Verhoven,
MC-Bauchemie Müller GmbH
Handelsregister-Nr. B 888 – Amtsgericht Essen
Geschäftsführer: Hilde Müller,
Dr. Ing. Claus-M. Müller, Dr. Ekkehard zur Mühlen

E-Mail: info@mc-bauchemie.de

Voor al uw vragen betreffende deze web:

Thomas Olk, verantwoordelijke voor marketing en publicaties
Telepfoon: (+ 49 20 41) 101-0
Telefax: (+ 49 20 41) 26 44 60
E-Mail: webmaster@mc-bauchemie.de

Concept en ontwikkeling:

E-Mail: info@ecomplexx.com
Web: http://www.ecomplexx.com/

Gebruiksovereenkomst:

De informaties op deze pagina’s zijn enkel ter inlichtende titel en kunnen niet als contractueel bindend beschouwd worden.

Ondanks de grote zorg die MC-Bauchemie besteed heeft aan de ontwikkeling van deze website, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af betreffende eventuele fouten en onvolmaaktheden die hier zouden kunnen vermeld zijn.

MC-Bauchemie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortvloeien uit de toegankelijkheid van deze site of van de informaties die er in vermeld staan, van welke oorsprong ook. MC-Bauchemie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade geleden door de gebruiker voor wat betreft verlies, beschadiging, virussen en andere van zijn computer en (of) computerbestanden of andere goederen bij verbinding of inhalen van informatie op deze website. MC-Bauchemie wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft de interpretatie van de informaties vermeld op deze website evenals de eruit voortvloeiende gevolgen van het gebruik ervan.

Bescherming van gebruikte gegevens:

Om gegevens te kunnen laden en om informatie van ons te bekomen is het noodzakelijk dat u ons aan de hand van het ingesloten aanvraagformulier uw persoonlijke gegevens meedeelt. MC-Bauchemie bewaart deze gegevens om u op de zo juist mogelijke manier te informeren, uw vragen te kunnen beantwoorden en u een service te kunnen waarborgen met de hoogste kwaliteit. MC-Bauchemie zal u persoonlijke gegevens behandelen met de grootste discretie en zal ze enkel doorgeven aan derden indien noodzakelijk voor het beantwoorden van uw aanvragen.

 
Uw contactpersoon bij MC
MC - Support
+32 (0)15 20 14 62
contacteer nu
MC-Bauchemie
Engelse webpagina
Duitse webpagina
Poolse webpagina
 
 
 Contact  Print  Gegevens naar boven 
test